ISCO (International Standard Classification of Occupations)
-yrkes med 5-nummer riktigheten:


Experter inom byggande - 3112

31120 - Byggnadstekniker
31121 - Mätningstekniker
31122 - Kanalvakt
31123 - Kartläggare
31129 - Annan byggnadstekniker