ISCO (International Standard Classification of Occupations)
-yrkes med 5-nummer riktigheten:


Experter inom elteknik - 3113

31130 - Eltekniker