ISCO (International Standard Classification of Occupations)
-yrkes med 5-nummer riktigheten:


Experter inom elektronik - 3114

31140 - IT-tekniker
31141 - Elektroniktekniker
31149 - Annan tekniker, elektronik och informationsteknik