ISCO (International Standard Classification of Occupations)
-yrkes med 5-nummer riktigheten:


Experter inom maskinteknik - 3115

31150 - Maskintekniker
31151 - Besiktningstekniker
31152 - VVS-tekniker
31153 - Fartygsinspektör
31159 - Annan expert inom maskinteknik