ISCO (International Standard Classification of Occupations)
-yrkes med 5-nummer riktigheten:


Experter inom kemisk processteknik - 3116

31160 - Kemitekniker
31169 - Annan expert inom kemisk processteknik