ISCO (International Standard Classification of Occupations)
-yrkes med 5-nummer riktigheten:


Tekniska ritare - 3118

31180 - Teknisk ritare
31189 - Annan teknisk ritare