ISCO (International Standard Classification of Occupations)
-yrkes med 5-nummer riktigheten:


Övriga experter inom fysik, kemi och teknik - 3119

31190 - Arbetsstudietekniker
31191 - Logistiker
31192 - Livsmedelstekniker
31193 - Brandförman
31194 - Forskningsassistent, lantbruk
31199 - Annan tekniker