ISCO (International Standard Classification of Occupations)
-yrkes med 5-nummer riktigheten:


Arbetsledare inom industry - 3122

31220 - Arbetsledare, elektronikbranschen
31229 - Arbetsledare, övriga industribranscher