ISCO (International Standard Classification of Occupations)
-yrkes med 5-nummer riktigheten:


Arbetsledare inom byggverksamhet - 3123

31230 - Arbetsledare, byggverksamhet