ISCO (International Standard Classification of Occupations)
-yrkes med 5-nummer riktigheten:


Processövervakare, kemisk industry - 3133

31330 - Processövervakare, kemisk industri