ISCO (International Standard Classification of Occupations)
-yrkes med 5-nummer riktigheten:


Övriga experter inom processövervaking - 3139

31390 - Processövervakare, pappersindustri