ISCO (International Standard Classification of Occupations)
-yrkes med 5-nummer riktigheten:


Skogsbrukstekniker - 3143

31430 - Skogsförman
31439 - Annan skogsförman