ISCO (International Standard Classification of Occupations)
-yrkes med 5-nummer riktigheten:


Experter, bilddiagnostik och medicinteknisk utrustn. - 3211

32110 - Röntgenskötare