ISCO (International Standard Classification of Occupations)
-yrkes med 5-nummer riktigheten:


Bioanalytiker (hälsovården) - 3212

32120 - Bioanalytiker, hälsovården
32129 - Annan bioanalytiker