ISCO (International Standard Classification of Occupations)
-yrkes med 5-nummer riktigheten:


Farmaceuter - 3213

32130 - Farmaceut
32139 - Annan farmaceut