ISCO (International Standard Classification of Occupations)
-yrkes med 5-nummer riktigheten:


Sjukskötare m.fl. - 3221

32210 - Sjukskötare
32211 - Specialsjukskötare
32212 - Hälsovårdare
32213 - Företagshälsovårdare
32214 - Skolskötare