ISCO (International Standard Classification of Occupations)
-yrkes med 5-nummer riktigheten:


Munhygienister - 3251

32510 - Munhygienist