ISCO (International Standard Classification of Occupations)
-yrkes med 5-nummer riktigheten:


Akutvårdare inom sjuktransporten - 3258

32580 - Medikalvaktmästare-ambulansförare