ISCO (International Standard Classification of Occupations)
-yrkes med 5-nummer riktigheten:


Övriga experter inom hälso- och sjukvården - 3259

32590 - Ergoterapeut
32599 - Annan expert inom hälso- och sjukvården