ISCO (International Standard Classification of Occupations)
-yrkes med 5-nummer riktigheten:


Experter inom bokföring och redovisning - 3313

33130 - Kostnadsberäknare
33131 - Bokförare
33139 - Annan expert inom bokföring eller redovisning