ISCO (International Standard Classification of Occupations)
-yrkes med 5-nummer riktigheten:


Värderare och skadeinspektörer - 3315

33150 - Värderingsman
33151 - Skadeinspektör
33152 - Försäkringsinspektör