ISCO (International Standard Classification of Occupations)
-yrkes med 5-nummer riktigheten:


Försäljningsrepresentanter - 3322

33220 - Försäljningsrepresentant
33221 - Försäljningsförhandlare
33222 - Teknisk försäljare
33223 - Exportförsäljare
33224 - Exportsekreterare
33229 - Annan försäljningsrepresentant