ISCO (International Standard Classification of Occupations)
-yrkes med 5-nummer riktigheten:


Inköpare - 3323

33230 - Inköpschef
33231 - Importchef
33232 - Inköpare
33233 - Inköpsombud
33239 - Annan inköpare