ISCO (International Standard Classification of Occupations)
-yrkes med 5-nummer riktigheten:


Speditörer, tull- och fartygsklarerare - 3331

33310 - Speditör
33311 - Förtullare
33312 - Fartygsklarerare