ISCO (International Standard Classification of Occupations)
-yrkes med 5-nummer riktigheten:


Arbetsförmedlare - 3333

33330 - Sakkunnig, arbets- och näringstjänster