ISCO (International Standard Classification of Occupations)
-yrkes med 5-nummer riktigheten:


Fastighetsmäklare och disponenter - 3334

33340 - Disponent
33341 - Fastighetsmäklare
33349 - Annan fastighetsmäklare eller disponent