ISCO (International Standard Classification of Occupations)
-yrkes med 5-nummer riktigheten:


Övriga experter inom affärslivet - 3339

33390 - Kultursekreterare
33391 - Turistchef
33392 - Producent, rese- och kulturtjänster
33393 - Annonssäljare
33394 - Auktionist