ISCO (International Standard Classification of Occupations)
-yrkes med 5-nummer riktigheten:


Arbetsledare för kontorspersonal - 3341

33410 - Arbetsledare, kontor
33411 - Arbetsledare, banktjänster
33412 - Arbetsledare, posttjänster
33413 - Arbetsledare, posten
33419 - Annan arbetsledare för kontorspersonal