ISCO (International Standard Classification of Occupations)
-yrkes med 5-nummer riktigheten:


Ledningsassistanter och avdelningssekreterare - 3343

33430 - Ledningsassistent
33431 - Avdelningssekreterare
33439 - Annan sekreterare