ISCO (International Standard Classification of Occupations)
-yrkes med 5-nummer riktigheten:


Byråsekreterare, hälso och sjukvård - 3344

33440 - Sekreterare, hälso- och sjukvård