ISCO (International Standard Classification of Occupations)
-yrkes med 5-nummer riktigheten:


Handläggare av socialskyddsförmåner - 3353

33530 - Socialförsäkringstjänsteman, kundtjänst
33539 - Annan expert inom socialskydd