ISCO (International Standard Classification of Occupations)
-yrkes med 5-nummer riktigheten:


Jur.assistenter, exp. inom intresseorganisationer - 3411

34110 - Konsumentrådgivare
34111 - Organisationsombudsman
34112 - Organisationssekreterare
34113 - Skuld- och ekonomirådgivare
34119 - Annan juridisk assistent e. expert, intresseorg.