ISCO (International Standard Classification of Occupations)
-yrkes med 5-nummer riktigheten:


Handledare och rådgivare inom socialsektorn - 3412

34120 - Sysselsättningsledare
34121 - Handledare av utvecklingshämmade
34122 - Handledare inom socialsektorn
34123 - Ungdomsledare
34124 - Nykterhetssekreterare
34129 - Annan handledare, rådgivare inom socialsektorn