ISCO (International Standard Classification of Occupations)
-yrkes med 5-nummer riktigheten:


Idrottstränare och funktionärer - 3422

34220 - Idrottstränare
34221 - Travtränare
34229 - Annan idrottstränare eller funktionär