ISCO (International Standard Classification of Occupations)
-yrkes med 5-nummer riktigheten:


Idrottsinstruktörer och fritidsledare - 3423

34230 - Idrottsledare
34239 - Annan idrottsinstruktör