ISCO (International Standard Classification of Occupations)
-yrkes med 5-nummer riktigheten:


Fotografer - 3431

34310 - Porträttfotograf
34311 - Reklamfotograf
34312 - Pressfotograf
34313 - Institutionsfotograf
34319 - Annan fotograf