ISCO (International Standard Classification of Occupations)
-yrkes med 5-nummer riktigheten:


Inredningsplanerare m.fl. - 3432

34320 - Inredningsplanerare och möbelformgivare