ISCO (International Standard Classification of Occupations)
-yrkes med 5-nummer riktigheten:


Kökschefer - 3434

34340 - Kökschef
34341 - Ekonomiföreståndare