ISCO (International Standard Classification of Occupations)
-yrkes med 5-nummer riktigheten:


Övriga experter inom konst och kultur - 3435

34350 - Ljustekniker
34351 - Dekormålare
34352 - Scripta
34353 - Rekvisitaföreståndare
34354 - Belysningsmästare
34355 - Ljudtekniker
34356 - Föreställningstekniker
34357 - Sufflör
34358 - Roadie
34359 - Scenmästare