ISCO (International Standard Classification of Occupations)
-yrkes med 5-nummer riktigheten:


Driftoperatörer - 3511

35110 - Driftchef, informationsteknik
35111 - Driftsplanerare, informationsteknik
35112 - Operatör, informationsteknik