ISCO (International Standard Classification of Occupations)
-yrkes med 5-nummer riktigheten:


Datasupportpersonal - 3512

35120 - Datakonsult
35121 - PC-samordnare
35122 - Datakontaktperson
35129 - Annan datasupportpersonal