ISCO (International Standard Classification of Occupations)
-yrkes med 5-nummer riktigheten:


Sändnings- och AV-tekniker - 3521

35210 - Studiotekniker
35211 - AV-tekniker
35212 - Videotekniker
35213 - AV-översättare
35214 - Filmfotograf
35215 - TV-fotograf
35216 - Filmklippare
35217 - Biografmaskinist
35219 - Annan sändnings- eller AV-tekniker