ISCO (International Standard Classification of Occupations)
-yrkes med 5-nummer riktigheten:


Kontorsekreterare - 4120

41200 - Kontorsarbetare
41201 - Kurssekretarare
41202 - Försäljningssekreterare
41209 - Annan kontorssekreterare