ISCO (International Standard Classification of Occupations)
-yrkes med 5-nummer riktigheten:


Dataregistrerare - 4132

41320 - Dataregistrerare, informationsteknik
41321 - Dataskrivare
41322 - Efterbehandlare, informationsteknik