ISCO (International Standard Classification of Occupations)
-yrkes med 5-nummer riktigheten:


Banktjänstemän m.fl. - 4211

42110 - Banktjänsteman
42111 - Posttjänsteman
42119 - Annan bank- eller posttjänsteman