ISCO (International Standard Classification of Occupations)
-yrkes med 5-nummer riktigheten:


Resebyråtjänstemän - 4221

42210 - Resebyråtjänstemän
42219 - Annan turisttjänsteman