ISCO (International Standard Classification of Occupations)
-yrkes med 5-nummer riktigheten:


Växeltelefonister - 4223

42230 - Telefonist
42231 - Växeltelefonist
42239 - Annan växeltelefonist