ISCO (International Standard Classification of Occupations)
-yrkes med 5-nummer riktigheten:


Undersöknings- och marknadsundersökningsintervjuare - 4227

42270 - Undersökningsintervjuare