ISCO (International Standard Classification of Occupations)
-yrkes med 5-nummer riktigheten:


Kontorpersonal inom ekonomiförvaltning - 4311

43110 - Orderbehandlare
43111 - Prissättare
43112 - Reskontrabokförare
43113 - Kassör, ekonomiförvaltning
43114 - Fakturabiträde
43115 - Fakturerare
43116 - Ordermottagare
43119 - Annan personal inom ekonomiförvaltning