ISCO (International Standard Classification of Occupations)
-yrkes med 5-nummer riktigheten:


Löneräknare - 4313

43130 - Löneräknare